Kérdése van?  Hívjon minket  +36-20/261-9046  vagy írjon nekünk  info@gyorigazdabolt.hu 

Rábca Áruház                              9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.             +36-20/261-9046
Farmer Center                             9028 Győr, József Attila u. 13/b.       +36-20/205-7370
Szentiváni Gazdacentrum        9011 Győr. Déryné út 61.                      +36-20/544-8127

Adatkezelési tájékoztató

www.gyorigazdabolt.hu 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Variogen Kft. számára kiemelt jelentőségű, hogy a vásárlók személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon teljes körűen tájékozódhat arról, hogy társaságunk az egyes tevékenységeivel összefüggésben milyen jogcímen kezel személyes adatokat, valamint arról. hogy az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik meg.

Biztosítjuk arról, hogy a társaságunk az adatkezelés során a hatályos adatkezelésre vonatkozó EU Rendelet és tagállami jogszabályok szerint jár el.(Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet) és a 2011. évi CXII. tv.) Az esetleges jogszabályi változásoknak és a társaság adatkezelési gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót aktualizáljuk, melyet a módosítástól számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.

 

Általános információk az adatkezeléssel kapcsolatban

A megrendelés elküldésével a megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, valamint azt is, hogy a személyes adatait kizárólag a Variogen Kft. ismerheti meg. Önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a fent meghatározott személyes adatai kezelésével és felhasználásával a Variogen Kft közvetlen megkeresés módszerével, tájékoztatást  küldjön. Kijelenti, hogy tájékoztatást kapott jogairól, miszerint a 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4. címen, valamint a Variogen Kft. ügyfélszolgálati e-mail címén bármikor tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését, valamint tudomásul veszi, hogy a fenti hozzájáruló nyilatkozat bármikor indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonható.           

 

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

 • évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

  

Szolgáltató neve és elérhetőségei

A szolgáltató neve:

VARIOGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

A szolgáltató székhelye:

9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Általános informálódás esetén:

webshop@gyorigazdabolt.hu

Panasz esetén: 

rabca@gyorigazdabolt.hu

Cégjegyzékszáma:

08-09-012912 

Adószáma:

13457945-2-08

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Győri Törvényszék Cégbírósága 

Telefonszáma:

06-96/321-880, 06-20/261-90-46

A szerződés nyelve:

magyar

Webshop:

www.gyorigazdabolt.hu

 

Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Amennyiben a(z) Szolgáltató a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Szolgáltató Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot velünk.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért a Szolgáltató felelős.

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az oldalakon látható termékek képe mellett jelenik meg a termékinformáció. Ennek hiánya esetén bővebb információt elérhetőségeinken kérhet.  

A feltüntetett árak kizárólag internetes megrendelés esetén érvényesek.

 

Az ajánlati kötöttség idejéről:

 • Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a megrendelés visszaigazolásával. Az első visszaigazoló email, azt jelzi a vásárlónak, hogy a megrendelése beérkezett és feldolgozásra vár.
 • Honlapunkon keresztül megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát.
 • Megrendelése csak akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk.
 • Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk!
 • A megrendelt termékek  szállítási idejéről külön e-mailt küldünk.

 

Adatvédelem

A www.gyorigazdabolt.hu webshop üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.     

Az Adatfeldolgozó, az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.    

 

Adatfeldolgozók

 

WEBSHOP ÜZEMELTETŐJE

Cégnév

VARIOGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely

9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Cégjegyzékszám

08-09-012912 

Adószám

13457945-2-08

Ügyvezető

Nimsz Ferenc

Telefonszám

06-96/321-880, 06-20/261-90-46

E-mail cím

webshop@gyorigazdabolt.hu

Webshop oldala

www.gyorigazdabolt.hu

 

ADATFELDOLGOZÓ

Cégnév

Ebond Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhely

6724 Szeged, Hétvezér u. 2.

Cégjegyzékszám

06-09-007050

Adószám

12530078-2-06

Ügyvezető

Kardos András

Telefonszám

+36 62 555-240

E-mail cím

info@ebond.hu

Honlap

www.ebond.hu

 

A SZOLGÁLTATÓ KÖNYVELÉSE

Cégnév

Eurodom Zrt.

Székhely

9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Cégjegyzékszám

08-10-001569

Adószám

11124694-2-08

Telefonszám

06-20/4490674

E-mail cím

iroda@eurodom.hu

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Cégnév

Port Kft.

Székhely

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Cégjegyzékszám

08-09-000588

Adószám

10369658-2-08

Telefonszám

06-96/566-095, 06-20/9353-225

E-mail cím

info@webtar.hu

Honlap

www.webtar.hu

 

WEBSHOP BÉRBEADÓ

Cégnév

UNAS Online Kft.

Székhely

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Cégjegyzékszám

08-09-015594

Adószám

14114113-2-08

Telefonszám

06-99/200-200 

E-mail cím

unas@unas.hu

Honlap

www.unas.hu

 

Futárszolgálat és csomagpont hálózat adatfeldolgozók

(amennyiben ezen szolgálatón keresztül történik a termékek elküldése)

 

Cégnév

Magyar Posta Zrt.

Székhely

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám

01-10-042463

Adószám

10901232-2-44

Telefonszám

06-1-767-8282

E-mail cím

ugyfelszolgalat@posta.hu

Honlap

www.posta.hu

 

Cégnév

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám

13 09 111755

Adószám

12369410-2-44

Telefonszám

06-29/886-700

E-mail cím

info@gls-hungary.com

Honlap

https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Cégnév

Fuvar.hu Kft.

Székhely

7626 Pécs, Farkas István u. 3/1. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám

02-09-083090

Adószám

25977732-2-02

Telefonszám

06-30-589-00-00

E-mail cím

info@fuvar.hu

Honlap

http://www.fuvar.hu

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és a Szolgáltató közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Szolgáltató tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. A Szolgáltató a cookie-kat arra is felhasználhatja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat a Szolgáltató kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • hírleveleink eljuttatásához;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a termékeket, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot a Szolgáltató e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció, illetve vásárlás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. 

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget a Szolgáltató számára, hogy használatuk révén a Szolgáltató tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

A kezelt személyes adatok köre

A Variogen Kft. a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat, amik a következők lehetnek:

 • e-mail cím,
 • név,
 • számlázási cím (adószám, számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám),
 • postázási cím (település, irányítószám, utcanév, házszám),
 • telefonszám

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Szolgáltató felhívja a webshopba látogató figyelmét, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

 

Honlapra bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

regisztráció a honlapon

Adatkezelés célja

kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megvásárolt termék jellemzői és a vásárlás időpontja, IP cím.

Törlésre előirányzott határidő

a hozzájárulás visszavonásáig

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

az adatkezelő társaság árukezeléssel megbízott dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Vásárlással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

vevői igény kielégítése

Adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Törlésre előirányzott határidő

a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

a társaság árukezeléssel megbízott dolgozói, könyvelő iroda, szállító

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes regisztrációja

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Hírlevélre feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

vevők tájékoztatása, ajánlatok küldése

Adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulásAdatkezelő számára Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti

Személyi adatok kategóriái

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Törlésre előirányzott határidő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

társaság dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes regisztráció

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Szállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

szállítás kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik

Adatkezelés jogalapja

szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Törlésre előirányzott határidő

a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

szállító dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Garanciális kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

garanciális panaszok kezeléséhez kapcsolódó

Adatkezelés célja

vevői kifogások rendezése

Adatkezelés jogalapja

1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma

Törlésre előirányzott határidő

a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

társaság garanciális kifogások kezelésével megbízott dolgozói, szerviz dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

statisztikai adatgyűjtés

Adatkezelés célja

honlap használat megkönnyítése

Adatkezelés jogalapja

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Személyi adatok kategóriái

nem tartalmaz személyes adatot

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

  

Sütik („Cookies”)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőknek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépén.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

CHROME

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

MOZILLA

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

EXPLORER

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyását kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kap tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel. 

Weboldalunkon marketing célokból Facebook konverziómérő pixelt is használunk, melynek elfogadásához szintén hozzájárulását kérjük, amikor először látogat az oldalra. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. 

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Szolgáltató nevéről, címéről (székhely: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Szolgáltató postai címén (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.), illetve az info@gyorigazdabolt.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

Személyes adatainak biztonságára a Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Szolgáltatójánál kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. A cookie-k (sütik) kezeléséről bővebben itt tájékozódhat.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

A Szolgáltató a személyes adatokat a Port Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60., Adószám: 10369658-2-08) szervererein tárolja, amelyek a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

Tájékoztatás az érintett személy jogairól

Az alább felsorolt jogait, melyekkel Ön élhet és Ön kérheti, a kapcsolati e-mail címünkön tudja érvényesíteni, melyre legeslegkésőbb 30 napon belül választ adunk.

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmazunk meg.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy segítsük Önt a jogainak a gyakorlásában.

Amennyiben Ön kérelemmel fordul hozzánk bármely személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítésével kapcsolatban, azt indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha nem tennénk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az információkat és az Ön jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatóak.

Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

Kérésére a következő adatokat adjuk át Önnek:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére kell bocsátanunk. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatait a ránk vonatkozó és alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatnunk kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ezen jogokra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívnunk a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve meg kell jelenítenünk.

Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Minden ilyen esetben előre nem bepipált mezőt nyújtunk a rendelkezésére, melyet utólag is bármikor visszavonhat.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és a Variogen Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát a ránk alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben biztosítjuk Önnek, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Ha egy bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázatot hordoz magában az Ön jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

Adatvédelmi tisztviselő

A rendelet 37. cikke alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt az adatvédelmi tisztviselő kijelölése. Adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát garantálni tudjuk.

Biztonsági intézkedések

Minden munkatársunkkal megismertettük, és betartatjuk az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat.
A személyes adatok megtekintését csakis azon munkatársainknak engedjük, akiknek a munkájukhoz nélkülözhetetlen és titoktartási munkaszerződés kiegészítést írtak alá.
A nyomtatott formában tárolt dokumentumokat (számlák, ajánlatok, szerződések, stb.) a cég székhelyén, illetéktelenektől elzárt területen tároljuk.
Számítógépeinket tűzfallal, naprakész vírusirtókkal védjük.
A jelszavakat nem tároljuk, csak a jelszavak hashelt (kódolt) változatát, így nem történhet visszaélés.
Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
E-mail kiszolgálónk titkosítja a kommunikációt.
A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy anonimizáljuk.
Tárhelyszolgáltatóink szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.
Adatvédelmi intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső adatvédelmi szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.
Minden adatfeldolgozónknál meggyőződtünk (futárszolgálat, könyvelés, tárhelyszolgáltató, webshop, stb.), hogy az általunk kapott adatok a legnagyobb biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá és eleget tesznek a GDPR által elvárt megfelelő garanciáknak.

 

Győr, 2022. április 01.